Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis vanzelfsprekend naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat. Als erfgenaam kunt u geconfronteerd worden met een aangifte erfbelasting. Wanneer de belastingdienst vermoedt dat er erfbelasting verschuldigd is zullen zij aan u als erfgenaam een uitnodiging sturen om aangifte erfbelasting te doen. Deze aangifte erfbelasting dient binnen acht maanden na het overlijden te zijn ingediend. Mocht het door omstandigheden niet lukken om binnen deze acht maanden de aangifte erfbelasting in te dienen dan doet u er verstandig aan om uitstel te vragen en hiermee belastingrente te voorkomen.

Waarover moet ik erfbelasting betalen?

Om een aangifte erfbelasting te kunnen indienen is het van belang om alle bezittingen en schulden van de overledene in kaart te brengen. Het in kaart brengen van de bezittingen en schulden (hier vallen ook de belastingschulden onder) is vaak makkelijker gezegd dan gedaan omdat van veel bezittingen de waarde in het economisch verkeer niet vaststaat. Op  het saldo van de bezittingen en de schulden mogen de kosten van de uitvaart in mindering gebracht worden. De overige kosten die u maakt in verband met de afwikkeling van de nalatenschap kunnen mogen niet in mindering gebracht worden. Bij het doen van de aangifte erfbelasting is het zaak om met de van belang zijnde stukken, u kunt hierbij denken aan het testament en de huwelijkse voorwaarden, een juiste aangifte te doen.

Bespaar grote bedragen op uw aangifte erfbelasting

Er spelen bij de belastingdienst vele factoren mee die bijdragen aan het totale bedrag wat u als erfbelasting moet afdragen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vrijstellingen waarover geen erfbelasting verschuldigd is;
 • Materiële onderneming waarbij geen erfbelasting verschuldigd is;
 • Andere regelgeving, bijvoorbeeld in het buitenland;
 • Het effect van onroerende zaken die de waardering van de erfbelasting kunnen beperken.

Er gelden vrijstellingen waarover geen erfbelasting verschuldigd is deze vrijstelling is afhankelijk van uw relatie met de overledene. Wanneer er sprake is van een materiële onderneming kan er door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in veel gevallen voorkomen worden dat er erfbelasting verschuldigd is. Ook wanneer de overledene in het buitenland woonde gelden er andere regels waarbij in veel gevallen geen erfbelasting verschuldigd is. Ook door goed te kijken naar de waardering van bijvoorbeeld de onroerende zaken kan de verschuldigde belasting tot een minimaal bedrag beperkt worden.

Wat kan ik doen als erfgenaam?

Als erfgenaam doet u er overigens verstandig aan om de nalatenschap benificair te aanvaarden. Dit houdt in dat de nalatenschap onder voorbehoud geaccepteerd wordt en hiermee wordt voorkomen dat u een nalatenschap met schulden accepteert. Tevens dient er voor de overledene naast een aangifte erfbelasting eveneens een aangifte inkomstenbelasting gedaan te worden. U als erfgenaam ontvangt hiervoor het zogenaamde F-biljet voor.

Estate planning

Echter door een goede estate planning op te stellen kan er bij leven al gezorgd worden dat er door gebruik te maken van diverse schenkingsvrijstellingen tegen fiscaal aantrekkelijke tarieven vermogen overgeheveld wordt. Met een juiste estate planning en goede begeleiding kunnen in veel gevallen grote bedragen erfbelasting bespaard worden.

Raadpleeg onze belastingadviseurs

Vanwege de vele (fiscale) mogelijkheden is het verstandig om voor het verzorgen van een aangifte erfbelasting een (belasting)adviseur te raadplegen. Een samenwerking met de erfgenamen, de notaris en de accountant is hierbij het meest praktisch.

  Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

  Uw naam*

  Uw e-mail adres*

  Telefoonnummer*

  Voorkeursdatum

  Opmerkingen

   Stel uw vraag via het onderstaande formulier.

   Uw naam*

   Uw e-mail adres*

   Uw vraag