Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24-05-2018 - EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts ťťn wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in BelgiŽ wonende

Lees verder

Verzuimboete

24-05-2018 - Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet

Lees verder

Non-concurrentiebeding

24-05-2018 - Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de werknemer te

Lees verder

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17-05-2018 - De vaste commissie voor FinanciŽn van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en

Lees verder

Aanzegverplichting

17-05-2018 - Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of

Lees verder

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17-05-2018 - Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg

Lees verder