Sloopauto's verkocht onder margeregeling

25-05-2023 - Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een

Lees verder

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

25-05-2023 - Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning van de

Lees verder

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

25-05-2023 - Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006. De BTW-tarievenrichtlijn

Lees verder

Ontbrekend instructieboekje

17-05-2023 - Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd. Uitgangspunt is het bedrag aan bpm dat voor een nieuw voertuig

Lees verder

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

17-05-2023 - De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te maken welke vormen van scholing in elk geval niet subsidiabel zijn.

Lees verder

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

17-05-2023 - Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Volgens de planningsregels van de werkgever moet de werknemer

Lees verder