Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12-05-2022 - De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een

Lees verder

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-2022 - Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De

Lees verder

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-2022 - Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10%

Lees verder

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-2022 - Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige

Lees verder

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022 - De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20

Lees verder

Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-2022 - De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De

Lees verder