Eigen woning en niet-samenlevende partners

13-02-2020 - De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en

Lees verder

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13-02-2020 - Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in

Lees verder

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13-02-2020 - Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering

Lees verder

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13-02-2020 - Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één

Lees verder

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06-02-2020 - In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit

Lees verder

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

06-02-2020 - In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020

Lees verder