Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08-04-2021 - De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit

Lees verder

Dilemma's in de NOW

08-04-2021 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het een generieke

Lees verder

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

08-04-2021 - De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De

Lees verder

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

08-04-2021 - In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een transitievergoeding

Lees verder

Verkenning leefvormen AOW

08-04-2021 - Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van SZW heeft

Lees verder

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

01-04-2021 - Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het grootbedrijf bepaald en soms

Lees verder