Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

14-03-2019 - De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder

Lees verder

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

14-03-2019 - Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40

Lees verder

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

14-03-2019 - In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die

Lees verder

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

07-03-2019 - Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het

Lees verder

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

07-03-2019 - Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen

Lees verder

Tot 1.000 km is een auto nieuw

07-03-2019 - Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt

Lees verder