UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

26-01-2023 - De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register

Lees verder

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

26-01-2023 - De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit moment registreert het

Lees verder

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

26-01-2023 - In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rente moest vergoeden over terugbetalingen van de box 3-heffing over de jaren 2017 en

Lees verder

Eenzijdig wijzigingsbeding

26-01-2023 - Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan alleen bij een zo

Lees verder

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

19-01-2023 - De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als

Lees verder

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

19-01-2023 - In een procedure over een naheffingsaanslag bpm heeft Hof Den Bosch vastgesteld dat de inspecteur het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel heeft geschonden. De inspecteur

Lees verder