Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10-06-2021 - In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze

Lees verder

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-2021 - De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de

Lees verder

Startersregeling TVL

10-06-2021 - De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking

Lees verder

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10-06-2021 - Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft

Lees verder

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

03-06-2021 - De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar.

Lees verder

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03-06-2021 - De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is

Lees verder