Rendabel maken van vermogen

23-05-2019 - Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer

Lees verder

Kamervragen belastingheffing van dga

23-05-2019 - In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het

Lees verder

Heretikettering auto van de zaak

23-05-2019 - Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te

Lees verder

Aftrek dieetkosten

16-05-2019 - De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling.

Lees verder

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

16-05-2019 - Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een

Lees verder

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

09-05-2019 - Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit

Lees verder