Privégebruik auto en omzetbelasting

30-07-2020 - Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde

Lees verder

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30-07-2020 - De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is

Lees verder

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30-07-2020 - Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van

Lees verder

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23-07-2020 - Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van €

Lees verder

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23-07-2020 - Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden

Lees verder

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23-07-2020 - Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een

Lees verder