Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30-11-2023 - De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of

Lees verder

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

30-11-2023 - De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt. De extra

Lees verder

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30-11-2023 - Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. De minister van SZW heeft

Lees verder

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23-11-2023 - De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft besloten tot uitkering van een dividend. Als de

Lees verder

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23-11-2023 - De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029 vastgesteld. De

Lees verder

Premiepercentages 2024

23-11-2023 - De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd. Omschrijving

Lees verder