Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12-07-2018 - Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter

Lees verder

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

12-07-2018 - Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in

Lees verder

Jeugd-LIV

12-07-2018 - Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden: de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de

Lees verder

Vliegbelasting

12-07-2018 - De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden

Lees verder

Uitbreiding geboorteverlof partner

05-07-2018 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit

Lees verder

Evaluatie EIA

05-07-2018 - Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze

Lees verder