Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-2019 - Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor

Lees verder

Forfaits in het belastingstelsel

11-07-2019 - De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een

Lees verder

Commissaris geen btw-ondernemer

11-07-2019 - Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was

Lees verder

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019 - De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en

Lees verder

NHG en flexibel inkomen

04-07-2019 - De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen

Lees verder

Werken als zelfstandige

04-07-2019 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als

Lees verder