Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

22-10-2020 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21

Lees verder

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

22-10-2020 - In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het

Lees verder

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

22-10-2020 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) gewijzigd. De wijziging

Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

22-10-2020 - Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar aanleiding van het verslag

Lees verder

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15-10-2020 - Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de

Lees verder

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

15-10-2020 - Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid,

Lees verder