Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 - Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. Deze verlaging geldt

Lees verder

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 - De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De

Lees verder

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 - In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en

Lees verder

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17-01-2019 - Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv daardoor verarmt en

Lees verder

Besteding geleend geld aan eigen woning

10-01-2019 - Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De betaalde rente over een

Lees verder

Te late inkeer

10-01-2019 - Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet

Lees verder