Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23-09-2021 - De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in

Lees verder

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

23-09-2021 - In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de gezamenlijke aankoop en

Lees verder

Bijtelling emissievrije auto

23-09-2021 - De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022 bedraagt de verlaagde bijtelling 16%.

Lees verder

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

23-09-2021 - Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling

Lees verder

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

23-09-2021 - Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. Het betreft de kosten van extra water- en

Lees verder

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

23-09-2021 - Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden uitgeoefend, dus op het moment waarop de optierechten

Lees verder