Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21-01-2021 - De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een week

Lees verder

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

21-01-2021 - Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het aan op de betekenis die partijen aan elkaars

Lees verder

Aanhorigheden bij woning

21-01-2021 - Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en aanhorigheden die tot

Lees verder

Auto als verplicht privévermogen

21-01-2021 - Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen te rekenen. De

Lees verder

Pilot webmodule DBA gestart

14-01-2021 - De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde

Lees verder

Verlenging afspraken grensarbeiders

14-01-2021 - De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling van grensarbeiders in

Lees verder