Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

23-05-2024 - Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting. De conclusie van het onderzoek is dat de regeling

Lees verder

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

23-05-2024 - De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie. Dit hoofdlijnenakkoord bevat een aantal fiscale

Lees verder

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

23-05-2024 - Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) is discussie ontstaan over een

Lees verder

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

23-05-2024 - In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld. Doel van de SABE is het ondersteunen van landbouwondernemers,

Lees verder

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16-05-2024 - Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt. Een werknemer

Lees verder

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16-05-2024 - De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijfsopvolgingsregeling en

Lees verder