Herinvesteringsreserve en emigratie

12-04-2018 - De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen van een in Nederland gedreven onderneming naar het buitenland

Lees verder

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12-04-2018 - De staatssecretaris van FinanciŽn heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd om in een beleidsbesluit te

Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12-04-2018 - De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in

Lees verder

Aanzegverplichting

12-04-2018 - Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06-04-2018 - Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van

Lees verder

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

05-04-2018 - De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte

Lees verder